Obezita a jej riziká

Čo je obezita?

Podľa wikipedie je obezita nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku z rôznych príčin. K obezite dochádza, ak je príjem energie väčší ako jej výdaj. Príčinou obezity je najčastejšie kombinácia väčšieho energetického príjmu, nedostatku pohybu, dedičných vplyvov, psychických vplyvov a spôsob výživy v detstve. Podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je pre Európanov belošského typu obezita definovaná indexom telesnej hmotnosti (body-mass index, BMI) vyšším ako 30. Pre ázijskú a pacifickú populácii je obezita definovaná BMI vyšším ako 25, resp. 27. Hodnota BMI v rozmedzí 25 – 30 u belošskej európskej populácie je označovaná ako nadváha.

Čítať ďalej

Advertisement